historie ERDI

Výcvik v systému ERDI je založen na práci v obtížných podmínkách (nulová viditelnost, silný proud, znečištěná voda atd.). Potápěči nacvičují praktiky běžné při pátrání a záchraně, při vyhledávání objektů v nulové viditelnosti, v silném proudu, při jejich zajištění a vyzdvižení. Učí se zvládat situaci v místě nehody a provádět a řídit potápěčské práce při působení stresová zátěže.

Tento výcvikový systém je vhodný pro profesionální záchranáře (např. hasiči, záchranná služba, policie).