SDI - kurzy potápěčů základní a pokročilé

 

 

SKIN DIVER

V kurzu se studenti naučí bezpečně šnorchlovat bez přímého dohledu instruktora.
Jsou doporučeny 4 výcvikové hodiny.
Po úspěšném dokončení kurzu mohou absolventi šnorchlovat v podmínkách podobných výcviku a přihlásit se do kurzu OWD (potápění s přístrojem).
Tento kurz mohou absolvovat děti již od 4 let se souhlasem rodičů.
Cena kurzu včetně certifikace 1.500,- Kč

FUTURE BUDDIES PROGRAM

Cílem kurzu je dát dětem ve věku 8-9 let základní dovednosti přístrojového potápění v kontrolovaném prostředí za přímého dohledu instruktora.
Předepsaný je min. jeden ponor do max. hloubky 6 m za denního světla.
Minimální věk je 8 let se souhlasem rodičů a je třeba předvést odpovídající plavecké schopnosti.
Cena kurzu včetně diplomu 2.500,- Kč

SCUBA DISCOVERY PROGRAM

Tento program poskytuje základní seznámení s potápěčským přístrojem pro děti i dospělé a úvod do přístrojového potápění.
Doporučená délka výcviku jsou 2 hodiny. Je třeba absolvovat min. jeden ponor za denního světla.
Absolventi se mohou potápět pod přímým dohledem instruktora a mohou se přihlásit do kurzu OWD (potápění s přístrojem).
Minimální věk je 10 let (se souhlasem rodičů) stáří neomezeno. Je třeba předvést pohodové plavání ve vodě.
Cena kurzu včetně diplomu 1.200,- Kč

OPEN WATER DIVER

OWD kurz je základní výcvikový stupeň, kde student získá potřebné znalosti pro bezpečné potápění ve volné vodě bez přímého dohledu instruktora.
Doporučená délka kurzu je 20 hodin. Studenti musí uskutečnit 4 ponory ve volné vodě o délce min. 20 minut do hloubky od 6 do 18 metrů za denního světla.
Absolventi kurzu se mohou potápět ve volné vodě v podmínkách obdobných výcviku a mohou se účastnit programu AOWD (zkušený potápěč).
Minimální věk 10 let se souhlasem rodičů a úspěšně zvládnutý vstupní test plaveckých dovedností (plavání 200 m, 10 min. "šlapání" vody).
Studenti ve věku 10-14 let obdrží omezenou certifikaci Junior Open Water Diver opravňující je potápět se pouze za doprovodu rodičů nebo oprávněného potápěče.
Cena kurzu včetně certifikace 6.900,- Kč

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Tento program byl vytvořen tak, aby vznikali opravdu "zkušení potápěči" a je určen k rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné potápění v různých podmínkách.
Program vyžaduje od OWD potápěče, aby získal čtyři specializace a měl zapsáno nejméně 25 ponorů.
Po splnění uvedených podmínek ( absolvování kurzu OWD + 25 ponorů ve volné vodě + 4 specializace ) obdrží potápěč kvalifikaci AOWD, může se přihlásit do kurzu RD (potápěč záchranář) a účastnit se programu Master Scuba Diver.
Cena certifikace 800,- Kč.
Cena kurzu dle vybraných specializací a po odečtení slevy (až 50%) při kombinaci výcviku některých specializací. Doporučujeme (obdoba AOWD u ostatních asociací – PADI, SSI, IANTD,..) ALTITUDE DIVING, UNDERWATER NAVIGATION, DEEP DIVING a NIGHT & LIMITED VISIBILITY DIVING v ceně 5.900,- Kč včetně certifikace (běžná cena součtu těchto jednotlivých specializací činí 9.500,- Kč bez certifikace).

RESCUE DIVER

Kurz poskytuje základní dovednosti a znalosti pro řešení krizových situací a záchranu potápěče na hladině i pod vodou.
Doporučený počet výcvikových hodin je 12, z toho by mělo 8 proběhnout ve volné vodě.
Po úspěšném absolvování kurzu mohou absolventi provádět záchranu ohrožených potápěčů, pomáhat a poskytovat potřebnou první pomoc, zapsat se do kurzu Divemaster a účastnit se programu Master Diver.
Minimální věk 18 let nebo 15 let se souhlasem rodičů, absolvování kurzu OWD a 40 ponorů ve volné vodě nebo kvalifikace AOWD, absolvování specializací CPROX, CPR1st.
Cena kurzu včetně certifikace 6.900,- Kč

MASTER DIVER

Tento program je navržen pro rozvoj skutečných "mistrů potápěčů".
Program vyžaduje od AOWD potápěče ( absolvování kurzu AOWD + 50 ponorů ve volné vodě + 8 specializací ) , aby získal další čtyři specializace a měl zapsáno celkem nejméně 50 ponorů.
Po splnění výše uvedených podmínek obdrží potápěč kvalifikaci Master Scuba Diver, která je nejvyšší možnou neprofesiální kvalifikací SDI.
Cena certifikace 800,- Kč

DIVEMASTER – první profesionální stupeň ve výcviku potápěče

Kurz pro divemastra poskytne potřebné znalosti pro vedení skupiny certifikovaných potápěčů ve vodním prostředí. Student musí provést nejméně pět instruktáží a hodnocení ponoru, předvést přípravu, plánování a řízení potápění při potápěčských činnostech.
Délka kurzu je min. 40 hodin a nejméně 4 ponory v různých podmínkách.
Minimální věk 18. Musí mít kvalifikaci AOWD, Rescue Diver, platnou certifikaci CPROX, CPR1st, min. 40 zapsaných ponorů a platnou potápěčskou prohlídku.
Cena kurzu 14.500,- Kč